LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi
HABER DETAYI
SGK TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

Sayın Üyemiz,

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden aldığımız teşvik bilgilendirmesi konulu yazıda,

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17.maddesi ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılamayan ayların/dönemlerin yada kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik bir türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.

Bu doğrultuda 01/04/2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 31/05/2018 tarihine kadar başvurmaları halinde yararlanmış bulunan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirebilecektir. 01/06/2018 tarihinden sonra ise gerekli tüm koşulları sağlamış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden6 ay içerisinde Kuruma müracat etmesi şartıyla başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere yararlanmış olan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabilir veya değiştirilebilir.

İşverenlerimizce daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercik edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için söz konusu kanuna istinaden yapılacak başvuru giriş ekranları işverenlerimize açılmış olup, geriye yönelik teşviklerden yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri için bahse konu sistemden iptal/ek/asıl belgelerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca geriye yönelik teşviklerden yararlanmaya ilişkin kağıt ortamında İl Müdürlüğüne müracaatta bulunan işverenler, söz konusu taleplerini sistem üzerinden açılan ekranlar vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Çanakkale Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği
Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ