LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi
Sık Sorulan Sorular

Üyeliği Zorunlu Kişi ve Kuruluşlar kimlerdir?
 5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. 
  Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
  Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
  Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.  

Şirket Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1- Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
4- Ticaret Sicili Temsil Belgesi
5- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
6- Noterden tasdikli İMZA SİRKÜLERİ 
7- TİCARET SİCİL GAZETESİ
8- Şirket yetkilisinin VESİKALIK FOTOĞRAFI
9- Şirket yetkilisinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği
10- Şirket yetkilisinin İkametgah İlmühaberi
11- AÇMA RUHSATI

Şahıs (Gerçek Kişi) Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1- Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- Noterden İMZA SİRKÜLERİ
4- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
5- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
6- Muhtardan İKAMETGAH İLMÜHABERİ
7- Muhtardan NÜFUS CÜZDANI SURETİ
8- 3 adet VESİKALIK FOTOĞRAF
9- AÇMA RUHSATI

Kooperatif Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1- Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
4- İMZA SİRKÜLERİ 
5- KOOPERATİF SÖZLEŞMESİ
6- İmzaya yetkili kişinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği
7- İmzaya yetkili kişinin İkametgah İlmuhaberi
8- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
9- Ticaret Sicili Temsil Belgesi


Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ